Co je monitorování sítě?

Monitorování sítě poskytuje informace, které správci sítě potřebují, aby v reálném čase určili, zda síť funguje optimálně. Pomocí nástrojů, jako je software pro monitorování sítě, mohou správci proaktivně identifikovat nedostatky, optimalizovat efektivitu a další.

Co jsou systémy pro monitorování sítě?

Systémy monitorování sítě zahrnují softwarové a hardwarové nástroje, které mohou sledovat různé aspekty sítě a jejího provozu, jako je provoz, využití šířky pásma a doba provozu. Tyto systémy mohou detekovat zařízení a další prvky, které tvoří síť nebo se jí dotýkají, a také poskytovat aktualizace stavu.

Správci sítě spoléhají na systémy monitorování sítě, které jim pomohou rychle odhalit selhání zařízení nebo připojení nebo problémy, jako jsou úzká místa provozu, která omezují tok dat. Schopnost detekovat problémy se rozšiřuje na části sítě tradičně za jejich demarkačními hranicemi. Tyto systémy mohou upozorňovat administrátory na problémy e-mailem nebo textem a doručovat zprávy pomocí  síťové analýzy .

Jaké jsou protokoly pro monitorování sítě?

Protokoly jsou sady pravidel a pokynů pro vzájemnou komunikaci zařízení v síti. Síťový hardware musí používat protokoly, aby mohl přenášet data. Systémy monitorování sítě používají protokoly k identifikaci a hlášení problémů s výkonem sítě.

Prostřednictvím monitorování sítě mohou správci získat jasný obrázek o všech připojených zařízeních v síti. Podívejte se, jak se mezi nimi data přesouvají, a rychle identifikujte a opravte problémy, které mohou narušit výkon a vést k výpadkům.

Zvyšování složitosti

Moderní podniky se spoléhají na řadu služeb závislých na internetu a důležitých pro podnikání. To zahrnuje poskytovatele cloudových služeb, ISP, CDN a také poskytovatele SaaS, UCaaS, VPN a SECaaS. Každá služba funguje přes internet, takže je náchylná na výkyvy výkonu způsobené výpadky internetu nebo problémy se směrováním. Viditelnost součástí sítě mimo vaši kontrolu vám umožňuje sledovat problémy, které by mohly mít dopad na zaměstnance nebo zákazníky.

Hardwarové a softwarové nástroje v systémech monitorování sítě snižují manuální práci IT týmů. To znamená, že cenní IT pracovníci mají více času věnovat se kritickým projektům pro organizaci.

Včasný přehled o budoucích potřebách infrastruktury

Síťové monitorovací systémy mohou poskytovat zprávy o tom, jak si síťové komponenty vedly za definované období. Analýzou těchto zpráv mohou správci sítě předvídat, kdy bude muset organizace zvážit upgrade nebo implementaci nové IT infrastruktury.

Schopnost rychleji identifikovat bezpečnostní hrozby

Monitorování sítě pomáhá organizacím porozumět tomu, jak vypadá “normální” výkon jejich sítí. Takže když dojde k neobvyklé aktivitě, jako je nevysvětlitelné zvýšení úrovně síťového provozu, je pro administrátory snazší problém rychle identifikovat – a určit, zda se může jednat o bezpečnostní hrozbu.

Typy síťových monitorovacích protokolů

SNMP

Simple Network Management Protocol (SNMP) je protokol na aplikační vrstvě, který používá systém volání a odezvy ke kontrole stavu mnoha typů zařízení, od přepínačů po tiskárny. SNMP lze použít ke sledování stavu a konfigurace systému.

ICMP

Síťová zařízení, jako jsou směrovače a servery, používají protokol ICMP (Internet Control Message Protocol) k odesílání informací o provozu IP a ke generování chybových zpráv v případě selhání zařízení.

Cisco Discovery Protocol

Protokol Cisco Discovery Protocol usnadňuje správu zařízení Cisco tím, že tato zařízení zjišťuje, určuje, jak jsou nakonfigurována, a umožňuje systémům používajícím různé protokoly síťové vrstvy, aby se o sobě navzájem dozvěděly.

Syntetika ThousandEyes

ThousandEyes Synthetics je internetové syntetické monitorovací řešení pro proaktivní detekci problémů s výkonem moderních síťových aplikací.

Chcete zajistit vyšší bezpečnost Vašich dat? Kontaktujte nás

Odeslat dotaz